Blog

Toto je Huxley blog. Archív našich úvah a myšlienok.
Začítajte sa a určite nájdete niečo, čo Vám pomôže.

Polygrafický slovník, alebo ako rozumieť Jožkovi z tlačiarne

14 July 2018

 

HXL_polygraficky-slovnik@2x

Ako dobre sa orientujete v terminológií polygrafie? Zvládnete si objednať tlačovinu sami? Netrápte sa a pomôžte si naším polygrafickým slovníkom, ktorý vám cudzie výrazy a odborné pojmy hravo vysvetlí! 

Bigovanie

 • Ak chcete tlačoviny, ktoré sú vytlačené na hrubšom papieri (teda majú väčšiu gramáž) skladať alebo ohnúť, je potrebné v mieste tohto ohybu vylisovať bigu – ryhu, aby sa papier pri ohýbaní netrhal a aby nepraskla tlačová farba. Najčastejšie sa bigovanie používa pri tlači pozvánok.

 

Chrbát

 • Šírka knižného bloku v mieste spojenia jednotlivých strán alebo zložiek knihy/tlačoviny. Môže byť buď rovný alebo zaoblený.

 

CMYK

 • Ide o skratku tlačových farieb, tonerov či atramentov (Cyan – azúrová, Magneta – purpurová, Yellow – žltá a blacK- čierna), z ktorých pri sútlači vznikajú plnofarebné obrazy.

 

Denzita

 • Hustota farebného tónu. Počas ofsetovej alebo flexografickej tlače sa používa denzitometer, ktorý meria hustotu farieb na škále tlačového hárku.

 

DPI

 • Dots per inch („počet bodov na palec“) - ide o údaj, ktorý určuje, koľko obrazových bodov (pixelov) sa vojde do dĺžky jedného palca. Jeden palec (inch) má dĺžku 2,5cm. Údaj je potrebný hlavne pre kvalitu dodaných obrázkov/fotiek.

 

Falcovanie (Skladanie)

 • Ide o skladanie vytlačených hárkov papiera na požadovaný rozmer. Základné spôsoby skladania sú: jednoduché – s jedným lomom

                        krížové – dva lomy kolmo na seba

                        paralelné – skladanie na polovice s niekoľkými rovnobežnými lomami

                        harmonikové – striedavé prekladanie hárkov rovnobežnými lomami

                        okienkové – okraje smerujúce do stredu súbežnými lomami

 

Farebnosť

 • Počet farieb na jednej aj druhej strane materiálu.

1+0  - jednostranná, zväčša čiernobiela tlač. Ak sa príslušná tlačovina tlačí ofsetom, môže sa použiť akákoľvek farba, nemusí byť len čierna. V tomto prípade sa používajú najčastejšie farby PANTONE najmä na tlač hlavičkových papierov, kde je hlavička v jednej farbe. Využitie je tiež pri letákoch či vnútrach kníh.  

1+1 – obojstranná, zväčša čiernobiela tlač

2+0 – jednostranná tlač s použitím dvoch farieb

4+0 – označenie pre jednostrannú farebnú tlač. Číslo 4 označuje použitie všetkých štyroch farieb (CMYK)

4+1 – kombinácia farebnej tlače z jednej strany a čiernobielej z druhej

4+4 – obojstranná farebná tlač (CMYK)

 

Flexografická tlač

 • Tlačová technika, pri ktorej sa farba prenáša na materiál priamo z povrchu tlačovej formy.

 

FEFCO

 • Ide o európsky kódex kartónových výrobkov, ktorý zahŕňa základné a štandardné druhy konštrukcií kartónových produktov, vrátane vnútorného vybavenia.

 

Formát papiera

 • Rozmer výtlačku vyjadrený pomerom šírka x výška, u 3D materiálov sa udáva aj rozmer hĺbky.

A – formáty

B – formáty

C – formáty

A0: 841×1189 mm

B0: 1000×1414 mm

C0: 917×1297 mm

A1: 594×841 mm

B1: 707×1000 mm

C1: 648×917 mm

A2: 420×594 mm

B2: 500×707 mm

C2: 458×648 mm

A3: 297×420 mm

B3: 353×500 mm

C3: 324×458 mm

A4: 210×297 mm

B4: 250×353 mm

C4: 229×324 mm

A5: 148×210 mm

B5: 176×250 mm

C5: 162×229 mm

A6: 105×148 mm

B6: 125×176 mm

C6: 114×162 mm

A7: 74×105 mm

B7: 88×125 mm

C7: 81×114 mm

A8: 52×74 mm

B8: 62×88 mm

C8: 57×81 mm

 

Giloš

 • Čiarová ornamentálna výzdoba, ktorá sa používa najmä na zložitú výzdobu okrajov cenných papierov na skomplikovanie ich falšovania.

 

Gramáž

 • Plošná hmotnosť 1 m2 papiera (od 8 do 149 g/m2), kartónu (nad 150g/m2) a lepenky (nad 230g/m2) vyjadrená v g/m2.

 

Grayscale

 • Odtiene šedej farby.

 

Írisová tlač

 • Tlač, pri ktorej sa niekoľko druhov tlačových farieb oddelených vo farebnici vzájomne prelína na výtlačku. Ide o formu tlače využívanej ako ochranný prvok na sťaženie falšovania.

 

ISBN

 • International Standard Book Number – numerický čiarový kód, používa sa na identifikáciu kníh, zborníkov a ročeniek.

 

Kapitálky

 • Ide o ozdobnú textilnú lemovku, nalepenú na okraji knižného bloku. Zakrýva priestor medzi chrbátom a doskami.

 

Kašírovanie

 • Ide o plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, lepenky na seba buď ručne alebo strojom.

 

Knižná doska

 • Vonkajší obal knihy. Dosky sa poťahujú papierom, plátnom či kožou.

 

Knižná väzba

 • Spojenie knižného bloku s knižnými doskami alebo obálkou.

Druhy väzieb:

mäkké (V1, V2, V3, V4)

polotvrdé (V5, V6)

tvrdé (V7, V8, V9)

 

Knižný blok

 • Zlepené alebo zošité knižné zložky (zložené hárky).

 

Lacetka

 • Záložková stužka – tenká farebná stužka prilepená k hornému okraju chrbta, slúžiaca na zakladanie určitého miesta v knihe.

 

Lak

 • Povrchová úprava tlačoviny.

Poznáme: ofsetový lak – používa sa na zatraktívnenie letákov, brožúr a obálok kníh a na ochranu tlačovín pred poškodení. Môže byť lesklý alebo matný.

                   UV lak – má o 40% intenzívnejší lesk než ofsetový lak. Môže byť používaný celoplošne ale aj parciálne, na zvýraznenie určitých častí tlačovín.

 

Laminácia

 • Ďalší typ povrchovej úpravy, kedy sa povrch tlačoviny potiahne tenkou laminovacou fóliou. Môže byť lesklá alebo tmavá.

 

Lom

 • Miesto preloženia papiera, vzniká pri skladaní alebo falcovaní.

 

Maketa

 • Pripravený vzor, ako má výtlačok po spracovaní vyzerať.

 

Náklad

 • Finálny počet výtlačkov.

 

Nátlačok

 • Náhľad pred tlačou, slúži na kontrolu zalomenia textu, obrázkov a farebnosti.

 

Perforácia

 • Súvislé dierkovanie alebo preseknutie papiera tak, aby sa jeho časti dali od seba bez problémov oddeliť. Používa sa na trhacie formuláre, kupóny.

 

Pixel

 • Ide o obrazový bod, ktorý obsahuje informácie o farbe a intenzite svetla.

 

Plotrovanie

 • Ide o orezanie materiálov na požadovaný tvar.

 

Poťah

 • Materiál, ktorým sa potiahne tlačovina, napríklad obal knižných dosiek.

 

Predsádka

 • Je dvojlist hrubšieho papiera, ktorý sa nachádza v knihách s pevnou väzbou medzi knižným blokom a doskami. V knihách sa nachádzajú vždy dve predsádky – predná a zadná. Knihy s mäkkou väzbou predsádku nemajú.

 

Ražba

 • Vtláčanie alebo razenie textu/grafiky na rôzne druhy materiálov. Môže byť reliéfna (slepotlač) alebo ražba fóliou za tepla (zlatenie), prípadne kombinovaná. Slepotlač sa používa najčastejšie na svadobné oznámenia, vizitky či pozvánky. Pri zlatení sa používajú fólie rôznej farby. Najčastejšie sa využíva na obaly kníh, diplomové práce alebo svadobné oznámenia.

 

Rezanie

 • Rezanie tlačovín na požadovaný rozmer.

 

RGB

 • Ide o farebný priestor, ktorý zlučuje tri základné farby – Red (R), Green (G) a Blue (B), Ide o aditívne farby, ktoré tvoria obraz na monitore.

 

Šitie

 • Spájanie jednotlivých zložiek (strán) v chrbte knihy drôtom alebo niťou.           

 

Snap-out

 • Súprava listov zlepená v lište (väčšinou v hlave na plocho), ktoré sú oddelené perforáciou. Príkladom sú trhacie bloky rôznych formátov.

 

Spadavka

 • Grafika, ktorá zachádza (spadá) za formát tlačoviny a je dôležitá pri orezávaní kvôli nepresnosti. Obvykle býva 3 mm široká z každej strany a musí byť označená tzv. orezovými značkami.

 

Špirálovanie

 • Ide o spájanie jednotlivých listov do kompletného bloku pomocou špirály, ktorá býva zhotovená z drôtu alebo iného materiálu.

 

Tiráž

 • Technické a vydavateľské údaje uvedené buď v prednej alebo zadnej časti tlačovín. Niekedy sa pojmom tiráž označuje celá strana, na ktorej sú informácie uvedené.

 

Vakát

 • Prázdna strana kdekoľvek v knihe.

 

Výsek

 • Najčastejšie sa používa pri výrobe obalov z lepenky, tlačovín či etikiet. Ide o vysekávanie požadovaného tvaru pomocou formy.

 

Zalamovanie

 • Usporiadanie textu a obrázkov/fotografií do formátu na stranu.

 

Znášanie

 • Ukladanie sfalcovaných hárkov papiera na seba v určenom poradí, aby sa vytvoril knižný blok pripravený na viazanie. Využíva sa najčastejšie na zhotovenie kníh a tlačív lepených do bloku.
Polygraficky slovnik