Blog

Toto je Huxley blog. Archív našich úvah a myšlienok.
Začítajte sa a určite nájdete niečo, čo Vám pomôže.

8 otázok, ktoré by ste mali zodpovedať pred marketingovou konzultáciou

19 October 2018

Pripravte sa na úvodnú konzultáciu s marketingovou agentúrou. Zodpovedanie základných otázok ohľadom Vášho biznisu je nevyhnutné pre správne nastavenie marketingového plánu, rozpočtu, ako aj pre hodnotenie výsledkov marketingových aktivít.

Ak článok čítate v rámci prípravy na Vašu bezplatnú konzultáciu s nami, gratulujeme! Urobili ste zásadný krok k úspešnému začleneniu inboundu do Vášho marketingového mixu. Ak ste sa sem dostali náhodou, prečítajte si najprv, ako bezplatná konzultácia s Huxley môže pomôcť Vášmu biznisu. V článku nižšie Vám ozrejmíme, čo môžete od konzultácie očakávať a ako sa pripraviť tak, aby ste z nej Vy (nie my...) vyťažili čo najviac.   

hxl_marketingova-konzultacia@2x

 

Začnime tým, čo konzultácia nie je. Nejde o obchodnú prezentáciu. Na Vaše otázky týkajúce sa našich služieb a HubSpotu Vám vieme odpovedať kedykoľvek, stačí nám zavolať. Túto konzultáciu by ste mali skôr chápať ako workshop, ktorého úlohou je zhodnotiť, ako Vám inbound marketing môže pomôcť.   

Počas konzultácie sa budeme venovať zhodnoteniu Vašich marketingových aktivít, ale aj obchodným otázkam. Na to, aby ste boli na diskusiu pripravení, pokúste sa čo najdetailnejšie odpovedať na osem tém, ktoré týkajú Vášho biznisu:

  • ciele
  • plány
  • výzvy a prekážky
  • časovanie
  • dôsledky a riziká
  • očakávané výsledky
  • rozpočet
  • autority

 

Ak budeme poznať odpovede na tieto otázky, veľmi nám to pomôže pri zhodnotení, či je inbound marketing pre Vás vhodný a ako Vám vie pomôcť. Pozrime sa na každú oblasť samostatne:

 

1. Ciele

Čo považujete za úspech v tomto štvrťroku, roku, či v nasledujúcich piatich rokoch?

Aké sú Vaše špecifické predajné ciele a aká je Vaša predstava o ich dosiahnutí pomocou marketingových a obchodných aktivít? Pri ich formulovaní dbajte na to, aby ciele boli SMART - špecifické, merateľné, uskutočniteľné, relevantné a časovo ohraničené.

2. Plány 

Aké sú Vaše plány na dosiahnutie stanovených cieľov?

Rozširujete výrobu, sortiment ponúkaných služieb, najímate nových ľudí, vstupujete na nové trhy? Máte v pláne zodpovedajúce navýšenie marketingových alebo obchodných aktivít? Dokážete tento rast zastrešiť interne alebo hľadáte partnera, ktorý by Vám s tým pomohol. Aké aktivity ste robili v minulosti a aké boli úspešné?

3. Výzvy a prekážky

Aké sú najčastejšie prekážky, ktoré Vám zabraňujú v dosiahnutí cieľov?

Ako ste na tom v porovnaní s konkurenciou. Máte k dispozícii potrebné zdroje, či už ľudské alebo finančné? S akými výzvami sa musíte vysporiadať, ak majú byť prostriedky na marketingové a predajné aktivity merateľné a efektívne vynaložené? Spolupracovali ste v minulosti  s marketingovou agentúrou? Ako ste boli so spoluprácou spokojní.

4. Časovanie

V akom časovom horizonte očakávate dosiahnutie Vašich cieľov?

Ste v pozícii, keď už včera bolo neskoro, alebo máte k dispozícii realistické časové obdobie? Máte predstavu, ako časovo náročné je v online prostredí vybudovanie povedomia dostatočného na dosiahnutie Vašich cieľov?

5. Dôsledky a riziká

Čo sa stane, ak stanovený cieľ nedosiahnete?

Aký dopad bude mať na Vaše tržby nečinnosť alebo vyčkávanie? Môžu Vám uniknúť významné príležitosti, z ktorých bude profitovať Vaša konkurencia? Vyčíslenie týchto dopadov Vám pomôže podložiť a odôvodniť Váš marketingový rozpočet.    

6. Očakávané výsledky

Aký prínos bude mať pre Vás a Vašu firmu dosiahnutie cieľov?

Aký prínos očakávate od implementácie zásad inbound marketingu? Aké ďaľšie kroky Vám naplnenie cieľov umožní uskutočniť? Aký dopad bude mať úspech na Vás osobne?

7. Rozpočet

Aký rozpočet plánujete investovať, aby ste ciele dosiahli?

Na aké aktivity máte alokované prostriedky a v akom pomere? Rozmýšľali ste nad tým koľko by stálo vybudovanie efektívneho marketingové tímu v porovnaní so spoluprácou s externou agentúrou? Koľko Vás momentálne stojí získanie nového zákazníka (Cost of Acquisition) a aká je jeho celoživotná hodnota (customer lifetime value)?

8. Autorita

Kto všetko musí byť zahrnutý v rozhodovaní?

Ako u Vás vyzerá nákupný proces a ako dlho trvá rozhodnutie? Rozhodujete autonómne, alebo si musíte dať plány schvaľovať vyšším manažmentom? Mali by sa zúčastniť na konzultácii? Potrebujete s prezentáciou plánov a návrhov pomoc od Vašej agentúry?

 

Na záver

Interné zodpovedanie týchto otázok Vám pomôže získať lepší prehľad o Vašej situácii a umožní jasnejšie stanovanie cieľov a lepšie plánovanie. Zároveň Vám vopred pripravené odpovede umožnia vyťažiť čo najviac z Vašej konzultácie a zhodnotiť potenciálny prínos spolupráce s konkrétnou marketingovou agentúrou pri ich napĺňaní.

New call-to-action