Blog

Toto je Huxley blog. Archív našich úvah a myšlienok.
Začítajte sa a určite nájdete niečo, čo Vám pomôže.

Správate sa ekologicky aj pri tlači?

27 August 2018

tlacte-ekologicky 

Snažíte sa separovať odpad, doma zažínate len keď je to nutné a riad už neumývate pod tečúcou vodou. Prírodu sa pokúšate šetriť aj keď sedíte práve v kancelárií. Vravíte si, že ste urobili skvelý krok, keď ste starý výtlačok hodili do recyklačného koša alebo keď pri výmene žiaroviek nahrádzate tie pôvodné kompaktnými žiarivkami (CFL) či žiarovkami so svetelnými diódami (LED). Dokonca sa cítite super aj vtedy, keď tonerové kazety poctivo vraciate späť k výrobcovi na recykláciu. To všetko je ale stále málo na to, aby sa vaša tlač dala považovať za eko-friendly a tým mala vaša kancelária čo najmenší dopad na životné prostredie.

Recyklovať nestačí

Tlačiarne a kopírky patria medzi energeticky najväčších žrútov na pracovisku. Tlač dokumentov spotrebuje obrovské množstvo energie, ktorá by sa dala ušetriť, ak by sa tlačil menší počet strán. Okrem toho, že sa plytvá energiou, plytvá sa aj stromami. Približný odhad počtu strán, ktoré spotrebuje jeden zamestnanec ročne je okolo 10 000, čo je zhruba 1 strom. A čo je najzávažnejšie, atramentové tlačiarne a kopírky majú neblahý vplyv na zdravie človeka, pretože atrament obsahuje ropu, ktorá produkuje škodlivé prchavé organické zlúčeniny...

Pointou je, že budovanie prosperujúcej firmy a ochrana životného prostredia nepredstavujú zložitý kompromis. Stačí sa riadiť jednoduchými pravidlami ekologického tlačenia: 

 

  1. Tlačte obojstranne

Využívajte to, že list papiera má dve strany. Na tlačiarni si zapnite „duplex“ ako predvolené nastavenie ovládania tlačiarne. Miniete tak o polovicu menej z jedného balíka papiera.

 

  1. Rozšírte okraje dokumentu

Rozšírenie okrajov dokumentu vytvorí viacej miesta pre text na strane, čo vám rovnako pomôže ušetriť papier.  Taktiež nastavenie hlavičky a päty ušetrí aké-také miesto pre text.

 

 3. Kontrolujte pred tlačou

Je dôležité, aby ste si pred samotnou tlačou skontrolovali niekoľko vecí:

  • Či je samotný dokument, pripravený na tlač bez chýb, aby ste ho nemuseli zbytočne tlačiť ešte raz
  • Či máte na tlačiarni zapnutý „náhľad tlače na obrazovke“, angl. Print Preview on screen skôr, než dokument vytlačíte. Slúži rovnako ako predchádzajúci bod ku kontrole dokumentu
  • Či máte na tlačiarni nastavené správne rozloženie stránky (na výšku alebo na šírku)

 

 4. Papier

Snažte sa do firmy zadovážiť kancelársky papier, ktorý je vyrobený z recyklovaných materiálov alebo pochádzajúci zo stromov z plantáží určených na výrobu papiera. Treba dávať pozor, pretože nie všetky recyklované papiere sú úplne eko-friendly, čo závisí od miery bielenia jednotlivých listov papiera. Na trhu však existuje viacero firiem zaoberajúcich sa výrobou ekologického papiera, takže stačí len pohľadať.

 

 5. Nevyhadzujte použitý papier

Okrem toho, že na použitý alebo starý papier by ste mali mať v kanceláriách kôš určený už priamo na recykláciu, jedenkrát použitý papier sa dá využiť aj inak. Na zredukovanie papierového odpadu umiestite vedľa tlačiarne škatuľu/nádobu na použitý papier. Zamestnanci si tak z tejto škatule môžu kedykoľvek papier vybrať a znovu ho použiť napríklad na poznámky alebo tlač „na nečisto“.

 6. Atramenty, nátery a chemikálie

Pri ekologickej tlači sa používajú atramenty na rastlinnej báze, hlavne zo sóje, miesto farieb na báze ropy, ktoré vypúšťajú prchavé organické zlúčeniny. Rastlinné atramenty sú šetrné
k životnému prostrediu a vytvárajú jasné a vysokokvalitné obrázky, ktoré sa pri recyklácii papiera dajú ľahšie odstrániť. Ekologické tlačiarne používajú aj organické neutralizačné roztoky a filtre, ktoré zabezpečujú, že rozpúšťadlá a ochranné látky používané pri tlači nekontaminujú podzemnú vodu či pôdu.

 

7. Používajte recyklovateľné tlačiarenské kazety

Väčšinu atramentových kaziet môžete opätovne naplniť 5 až 7 krát.

 8. Netlačte, využívajte miesto v počítači

Prostredníctvom elektronického ukladania dokumentov ušetríte nielen papiere, ale aj miesto v skrinkách kancelárií.  

 

Vďaka jednoduchým vylepšeniam časom prispejete k veľkej úspore. A nielen to! Šplhnete si aj u vašich klientov, ktorým môžete s hrdosťou predostrieť, že ste firma, ktorá dbá o životné prostredie. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je umiestniť do vašich propagačných materiálov krátky text o eko-bielenom papieri či vložiť kúsok recyklovaného štítka na ukážku.

Polygraficky slovnik