Blog

Toto je Huxley blog. Archív našich úvah a myšlienok.
Začítajte sa a určite nájdete niečo, čo Vám pomôže.

Content is king, alebo prečo je obsahový marketing účinný

11 April 2018

obsahovy-marketing-1.1@2x

Content marketing alebo tiež content strategy je jedným zo základných kameňov online marketingu a špeciálne inbound marketingu. Kvalitnou obsahovou stratégiou sa snažíte vytvoriť obsah tak, aby splnil potreby potencionálneho zákazníka v každej fáze jeho nákupného správania (uvedomenie problému, hľadanie riešenia, nákupné rozhodnutie).


Na internete rozhoduje obsah a v tomto článku si môžete prečítať, ako spraviť váš obsahový marketing čo najlepší. Obsah je takmer všetko, čo uverejníte na svojich online kanáloch, od textov, obrázkov, dokumentov atď. Aby obsah podporoval váš biznis a stratégiu, mali by ste si vždy zodpovedať pri tvorbe obsahu nasledovné otázky:


    • Pre koho obsah tvorím
    • Aký problém publiku týmto obsahom vyriešim
    • V čom bude obsah unikátny
    • Aké komunikačné kanále a formát zvoliť pre daný obsah

Prečo potrebujete obsahovú stratégiu (Content Strategy)?

Ak získavate návštevnosť na vašu stránku platenou reklamou, správna obsahová stratégia vám môže priniesť nielen nových zákazníkov, ale aj ušetriť náklady. Ide o jednu z nákladovo najefektívnejších metód, ako získavať návštevnosť a nové leady a navyše vzdelávať vašich potencionálnych zákazníkov či zvyšovať povedomie o značke.


HXL_obsahovy-marketing-2

 

7 Krokov ako vytvoriť efektívnu Obsahovú stratégiu

1) Zadefinujte si cieľ

Čo má byť výsledkom? Aké sú KPI a ako budete merať úspešnosť? Ak budete vedieť, čo chcete dosiahnuť, oveľa jednoduchšie zadefinujete stratégiu, ako to docieliť.

 

2) Vyšpecifikujte si cieľovú skupinu

Aby bol obsah personalizovaný a cielený, je nevyhnutné poznať vášho ideálneho zákazníka - buyer persona. Len vtedy, keď viete pre koho obsah tvoríte, môžete vytvoriť relevantný a hodnotný obsah. Overte si zadefinovanie cieľovej skupiny aj prieskumom a uistite sa, že komunikujete rovnakým jazykom ako vaši zákazníci.

 

3) Zrevidujte existujúci obsah

Aj keď môže byť pre mnohých najjednoduchšie začať písať nové blogy, často je možné vyťažiť veľa aj z existujúceho obsahu. Stačí ho podať novou a vhodnou formou. Ak ste zistili, že vaša cieľová skupina by potrebovala komplexného sprievodcu, alebo e-book s návodom, môžete to spraviť aj “výcucom” z najlepších a najčítanejších blogov na túto tému z minulosti.

 

4) Zvoľte si vhodné nástroje (CMS)

Keďže obsahová stratégia vyžaduje časté a pravidelné publikovanie nového obsahu, ideálnym riešením pre vás biznis je jednoduchá správa obsahu pomocou “CMS” - content management system. Či je to WordPress alebo HubSpot, mali by ste mať možnosť jednoducho obsah tvoriť, publikovať a následne analyzovať. Ak by mal každý článok pre vás riešiť programátor, stratíte flexibilitu a zvýšite si náklady.

 

5) Vytvorte si témy

Zvyčajne vám okruhy tém, ktoré sú pre vašich zákazníkov dôležité, najlepšie pomôže zadefinovať prieskum cieľovej skupiny. Veľmi vám z pohľadu obsahovej stratégie pomôže, ak si spravíte aj prieskum kľúčových slov, ktoré pri vyhľadávaní ľudia používajú. Nezabudnite, že obsah by nemal byť len o predaji a preto sa zamerajte na rôzne fázy nákupného správania. Pre brainstorming môžete použiť aj niektorý z týchto nástrojov.

HubSpot's Website Grader, What To Write, HubSpot's Blog Topic GeneratorContent ForestBuzzSumo,  ContentIdeator,  Blog Post Headline Analyzer

 

6) Zvoľte si správnu formu

Obsah je veľmi široký pojem a zahŕňa desiatky rôznych foriem. Vyberte si formát, ktorý je najvhodnejší pre vašu cieľovú skupinu a zároveň vyhovuje vašim produktom. Je dôležité poznať správanie vášich zákaznikov, pretože pre rôzne fázy nákupného rozhodovania (Buyers journey) môže byť vhodná rôzna forma obsahu.


Blogy

Blogové články by mali mať jasný cieľ, hodnotný obsah a nabádať na ďalšie zdieľanie na sociálnych sieťach. Všeobecne sa odporúča dĺžka medzi 500 a 2000 slov, ale záleží na vašom publiku, preto otestujte ideálnu dĺžku práve pre nich.

E-Book

Ak spravíte obsah tak zaujímavý, že budú ľudia ochotní vyplniť svoj kontaktný email, aby si mohli váš obsah stiahnuť, ste na skvelej ceste generovať nové leady na potenciálnych zákazníkov. E-book je zväčša dlhší ako blog a poskytuje detailnejšie informácie.

Šablóny

Od jednoduchých predvyplnených tabuliek a dokumentov, až po komplikovanejšie šablóny. Zistite, čo by vášmu publiku pomohlo ušetriť čas a získate si ich dôveru a lojalitu.  

Infografiky a videá

Používatelia na internete konzumujú čoraz viac vizuálneho obsahu. Infografiky dokážu aj z komplexných dát spraviť jednoduchý obrázok. Infografiky aj video síce zvyčajne vyžaduje omnoho viac úsilia a prostriedkov na tvorbu, no dokážete vytvoriť mnoho násobne vyšší zásah a engagement.

 

7) Uverejnite a spravujte obsah

Ak sa chcete držať obsahovej stratégie dlhodobo, odporúčame vytvoriť si aspoň jednoduchý “editoriál”, kalendár, kedy a čo plánujete uverejniť. Ak budete obsah plánovať vopred, podarí sa vám udržať obsah rôznorodý a zameraný na vaše ciele. Pozorne analyzujte prečo niečo funguje lepšie a niečo horšie a snažte sa na to prísť aj pomocou AB testovania

New call-to-action