Blog

Toto je Huxley blog. Archív našich úvah a myšlienok.
Začítajte sa a určite nájdete niečo, čo Vám pomôže.

Ultimátny slovník Inbound Marketéra

10 August 2018

HXL_slovnik@2x

V oblasti online marketingu bola asi v minulosti súťaž, kto vymyslí čo najviac odborných názvov a skratiek, ktoré odborníci používajú veľmi často, no ak sa tematike nevenujete denne, môže to byť nočná mora. Preto sme zhrnuli všetky dôležité výrazy používané v email marketingu, optimalizácií webstránok, obsahovej stratégii, či marketingu na sociálnych sieťach. V niektorých prípadoch dokonca aj s krátkym príkladom, či podrobnejším vysvetlením nielen výrazu, ale aj prínosu pre Inbound marketéra.

 

1. A/B Testing

Skvelá metóda ako otestovať obrázok, nadpis, alebo čokoľvek na stránke, v reklame, či emailoch. Základným predpokladom je testovať len jednu zmenu a zabezpečiť dostatočnú vzorku (čas, počet videní), aby to malo štatistický význam. Najčastejšie odporúčame klientom testovať predmet emailov na časti databázy, ten ktorý funguje lepšie (vyššia miera otvorení, či prekliku) následne poslať na zvyšok databázy.

 

2. Analytics (Google..)

Jeden zo základných kameňov digitálneho marketingu je možnosť analyticky vyhodnocovať úspešnosť cielenia, komunikácie, či správanie používateľov na webstránke. Stretnete sa s pojmami ako session/visit (návšteva), pageview (zobrazenie stránky) atď.

 

3. API (Application Programming Interface)

Technickejší pojem využívaný najmä v prípade integrácií a prepojení viacerých aplikácií, či programov. API sa používa na vytiahnutie informácií z jedného miesta (aplikácie, servera..) a použitie buď pre ďalšiu aplikáciu alebo na dátovú analýzu. V dnešnej dobe má viacero cloudových služieb možnosť integrácie prostredníctvom API.

 

4. B2B (Business-to-Business)

Pojem označujúci model predaja firiem firmám. Akonáhle sú vaše produkty určené primárne pre iné spoločnosti (právnické osoby) môžeme váš biznis označiť ako B2B.

 

5. B2C (Business-to-Consumer)

Označenie spoločností, ktoré predávajú priamo koncovému užívateľovi, ktorým je zvyčajne fyzická osoba.

 

6. Banner

Grafická forma online reklamy. Bannermi sa označujú reklamné obrázky na internete a najčastejšie sú to najmä veľkosti ako 300*250 px (Medium rectangle), 728*90 px (Leaderboard), či 160 * 600 (Wide skyscraper).

 

7. Blog

Skrátený tvar pôvodného slova web log označuje súbor textového, či multimediálneho obsahu na stránke. Pojem sa preslávil sa najmä vďaka osobným blogom miliónov ľudí po celom svete, ktorí začali uverejňovať novinky zo svojho života, či jednoducho písať o čomkoľvek. Až neskôr blogovanie ako komunikačný nástroj začali používať firmy pre získanie vyššej návštevnosti, vzdelávaniu zákazníkov a budovanie značky.

 

8. Bounce Rate

Okamžitá miera odchodov, alebo aj “bounce rate” označuje percentuálny pomer ľudí, ktorí prídu na stránku a odídu bez toho aby na niečo klikli, alebo si pozreli niektorú z podstránok. Čím je bounce rate vyšší, tým je menšia šanca, že si ľudia prečítajú váš obsah a spravia akciu, ktorú si želáte.

Pri emailovom marketingu sa pod bounce rate označuje podiel mailov, ktoré nemohli byť doručené do schránky príjemcov.

 

9. Buyer Persona

Profil ideálneho zákazníka vytvorený na základe informácií o aktuálnych existujúcich klientoch určený najmä na presnejšie zacielenie marketingového obsahu.

 

10. CTA (Call-to-Action)

CTA je skratka anglického call-to-action, teda výzvy na nejakú akciu a zvyčajne ide o textový prelink, obrázok, či tlačítko. Správne napísaný email, alebo webstránka by mala mať jasne zadefinované CTA ako napríklad, “stiahni si XXX”, alebo “Dohodni konzultáciu”.

 

11. Churn

Miera straty zákazníkov, ktorá sa vyjadruje zvyčajne na dlhodobejšej báze. Napríklad ak ste mali 500 zákazníkov na začiatku roka a na konci roka z nich ostalo len 450, tak vaša miera odchodu (churn) je až 10%. Pozor, nepripočítavajte na konci roka nové predaje ;)

 

12. CTR (Clickthrough Rate)

Miera prekliku sa označuje skratkou CTR a vyjadruje aká časť publika, ktorá videla, alebo mohla prekliknúť z určitého banneru alebo stránky ďalej. V emailoch to teda vyjadruje počet ľudí, ktorí kliknú na nejaký odkaz z počtu ľudí, ktorí si email otvorili.

 

13. Content

Obsah (anglicky Content) tvorí základ digitálneho marketingu a označuje zvyčajne súbor blogov, fotiek, videa, príspevkov na sociálnych sieťach atď. Najčastejšie sa môžete stretnúť v online marketingu s frázou "content is king", prípadne "content strategy".

 

14. CMS (Content Management System)

Webová aplikácia, či rozhranie, ktorá umožňuje upravovať webový obsah aj ľuďom, ktorí nemajú technické zručnosti na úpravu samotného kódu stránky. Medzi najpoužívanejšie CMS systémy na svete patrí napríklad WordPress, Joomla, Wix a iné.

 

15. Conversion

Konverziou, alebo konverznou cestou sa označuje zvyčajne séria aktivít, ktoré smerujú k získaniu tzv. Leadu (kontaktných údajov na potenciálneho zákazníka.) Najčastejšia konverzia vzniká umiestnením CTA linku alebo banneru, ktorý smeruje na tzv. landing page, kde je odkomunikovaná ponuka a cieľom je získať vyplnený kontaktný formulár. Po jeho vyplnení je návštevník pre smerovaný na ďakovnú stránku pre správne zaznamenanie konverzie.

Conversion rate označuje podiel ľudí, ktorí dokončili želanú konverziu, ako napríklad uvedené vyplnenie formulára. Čím je miera konverzie vyššia, tým je lepšie nastavené cielenie správneho publika na správnu stránku s vhodným obsahom.

 

 

16. CPC (Cost-per-click) 

Cena za klik, najčastejšie sa používa pri spoplatnení online reklamy. Výhodou je to, že aj keď môže napríklad Váš banner vidieť sto ľudí, platíte až vtedy, keď niekto naň klikne.

 

17. CPL (Cost-per-lead)

Ďalšia z metód oceňovania reklamy je zároveň vhodná aj ako interný nástroj na vyhodnotenie efektivity marketingových a reklamných nákladov. Pomocou CPL dokážete zistiť, koľko vašu organizáciu stojí získanie nového Leadu - potenciálneho zákazníka.

 

18. Customer Acquisition Cost (CAC)

Spočítaním všetkých marketingových a obchodných nákladov za určité obdobie v pomere so všetkými získanými klientmi v danom období môžete vyhodnotiť akvizičné náklady na nového zákazníka. Ak miniete 50 000 € na marketing a výplaty obchodníkov a získate za merané obdobie 50 nových zákazníkov, vaše CAC náklady boli v danom období 10 000€ na zákazníka.

 

19. CRM - Customer Relationship Management

Programy určené na sledovanie a ukladanie informácií o svojich existujúcich aj potenciálnych zákazníkoch. Napríklad môže ísť o uloženie kontaktných informácií, nákupnej histórie a preferenciách, aby bolo možné vytvárať personalizované ponuky šité na mieru. 

 

20. Dynamický obsah

Prispôsobenie obsahu návštevníkom podľa toho, čo spravili v minulosti, alebo čo o nich vieme. Napríklad to môže byť zobrazenie iného obrázku podľa toho, odkiaľ zákazník browsuje.


21. Ebook

Ebooky, alebo elektronické knihy patria medzi obľúbené formy marketingovej komunikácie. Zvyčajne ide o sumár, alebo dlhší obsah, ktorý detailnejšie opisuje určitú tému alebo riešenie problému.

 

22. Engagement Rate

Jedna z najužitočnejších metrík na sledovanie interakkcie na sociálnych sieťach. Pod engagementom si môžete predstaviť napríklad komentáre, lajky, či zdieľania na facebooku. 

 

23. Formulár

Formulár na stránke najčastejšie slúži na získanie kontaktných informácií o návštevníkovi výmenou za hodnotný obsah. Základným pravidlom je pýtať len tie najnevyhnutnejšie informácie a vyvážiť ich protihodnotou, ak chceme návštevníkovi len zavolať naspäť, stačí si pýtať meno a telefónne číslo. Ak chceme poslať personalizovanú cenovú ponuku, môže byť formulár samozrejme detailnejší. 

 

24. Funnel - Marketingový lievik

Pri snahe získať nového zákazníka sa často proces znázorňuje ako lievik, cez ktorý vstupuje neznámy návštevník v úvode nákupného procesu (vrch lievika - top of the funnel). V tejto fáze je obsah určený najmä na prilákanie a zvýšenie povedomia. Postupne návštevník zistuje detailnejšie aký má problém a začína hľadať riešenie (stred lievika - middle of the funnel). Keď sa už v nákupnom procese návštevník blíži k nákupnému rozhodnutiu, hovoríme o spodnej časti lievika - bottom of the funnel. 

 

25. Hashtag

Hashtagy sú špeciálne symboly (#mriežka), ktoré sa používajú na sociálnych sieťach aby označili určitý typ obsahu. Napríklad k tomuto blogu sa hodí #InboundMarketing. 

 

26. Inbound Marketing

Inbound marketing označuje aktivity, ktorých cieľom je dotiahnuť návštevníkov "IN" - na stránku, či na blog. Zvyčajne sa na získanie pozornosti zákazníkov využíva užitočný a zaujímavý obsah.

 

27. Infografika

Vizuálne atraktívna forma, ako prostredníctvom obrázkov, ikoniek a grafov interpretovať zložitejšie štatistiky, či komplexné problémy. Najväčšou výhodou dobrej infografiky je, že má potenciál, aby ju ostatní zdieľali na sociálnych sieťach a tým vytvárali prelinkovania na Váš web. 

 

28. Key Performance Indicator (KPI)

Ak si chcete stanoviť ciele, je dobré poznať určité metriky, ktoré rozhodujú o úspešnosti Vášho biznisu. Práve tieto kľúčové údaje sa označujú ako KPI. Pomocou nich dokážete sledovať napĺňanie Vašich cieľov, či stratégie. Ako príklad to môžu byť akvizičné náklady na jedného zákazníka, návštevnosť blogu, či miera konverzie pridania tovaru do košíka. 

 

29. Keyword - kľúčové slovo

V marketingovom žargóne sa často stretnete s pojmom keyword, ktorý označuje kľúčové slovo, alebo frázu. Najčastejšie je to v súvislosti s optimalizáciou stránky pre vyhľadávače (SEO), alebo pri tvorbe obsahovej stratégie. Práve na základe kľúčových vyhľadávaných fráz vyhľadávače doporučujú nejaké výsledky, ktoré sú indexované podľa relevancie k danej fráze a cieľom marketérov je písať obsah tak, aby Vás ľudia na internete našli. 

 

30. Landing Page

Landing page - vstupná stránka - je jedným zo základných kameňov inbound marketingu. Ide o stránku, ktorá je prispôsobená na konkrétny účel, zvýčajne na marketingovú ponuku, či kampaň. Cieľom landing page je zvyčajne získanie kontaktného emailu, či leadu výmenou za užitočné informácie. Marketingová ponuka na landing page môže mať rôzne formy, napr. stiahnutie ebooku, či registráciu na webinar. V inbound marketingu je dôležité vytvárať samostatné landing pages na jednotlivé fázy nákupného správania a samostatne pre rôzne buyer persony.

 

31. Lead

Návštevník tránky, ktorý prejavil záujem o služby, či produkty spoločnosti. Od jednoduchého vyplnenia formuláru, zaregistrovania na odber novinek z blogu, alebo stiahnutie nejakého obsahu či bonusového kupónu.  Cieľom inbound marketingu je následne s leadmi pracovať a posúvať ich užitočným obsahom, emailami a ďalšou komunikáciou bližšie k nákupnému rozhodnutiu.

 

32. Lifecycle 

Lifecycle, alebo životný cyklus zákazníka rozdeľuje aktivity a správanie zákazníka do viacerých fáz. Zvyčajne ide minimálne o 3 fázy, kde sa z povedomia cez určité hodnotenie a prieskum dostane zákazník až po nákup. Samozrejme tie fázy sa dajú rozdeliť aj detailnejšie špecificky podľa vášho segmentu, ako príklad pre získavanie online leadov môže slúžiť hubspot metodológia.

Subscriber > Lead > Marketing Qualified Lead > Sales Qualified Lead> Opportunity > Customer > Evangelist 

 

33. Lifetime Value (LTV)

Priemerná celková hodnota zákazníka. Vypočítate ju napríklad tak, že ak zákazník platí 100 EUR ročne, hrubú maržu máte 70% a v priemere takýchto zákazníkov stratíte ročne 16%, tak LTV hodnota jedného  zákazníka je približne 437,5 EUR. (100 EUR * 0,7 / 0,16). Ak ide o eshop, kde je priemerna hodnota objednávky 50 EUR, marža je 50% a vaši zákazníci iba v 20% nakúpia znova, tak LTV hodnota zákazníka bude 31,25 EUR    (50 EUR * 0,5 / 0,8). Poznať priemernú LTV na zákazníka je kľúčové pre správne nastavenie rozpočtov na marketing a celkovú návratnosť investícií (ROI)

 

34. Microsite

Niečo medzi landing page a Vašou štandardnou webstránkou. Výhodou mikrostránok je zvyčajne to, že môžu byť určené na konkrétnu kampaň, alebo cieľovú skupinu a využívať aj samostatnú doménu, či branding. 

 

35. Mobilná Optimalizácia

V dnešnej dobe je čoraz väčší podiel návštev na webstránky z mobilov, v niektorých odvetviach je to nad 50%, v iných dokonca nad 70% návštev. Aj preto by ste mali v prvom rade dbať na to, aby webstránky a obsah boli dobre čitateľné aj na menších displejoch, ovládanie bolo prispôsobené aj pre dotykové zariadenia a najmä sa web rýchlo načítaval aj pri pomalšom pripojení. 

 

36. Net Promoter Score (NPS)

Aj keď mnohí marketéri majú v cieľoch najmä získavať nových zákazníkov, nemali by sme zabúadať ani na spokojnosť existujúcich. Jednou z vynikajúcich metrík, ako merať spokojnosť zákazníkov je NPS. Na stupnici od 0-10 majú ľudia odporučiť produkty alebo sploločnosť svojim známym. NPS sa následne vyráta odčítaním nespokojných Detractors (0-6), od najspokojnejších odporúčateľov - Promoters (9-10). 

 

37. Pay-per-Click (PPC)

Platba za kliknutie je obľúbená a transparentná forma spoplatňovania digitálnej reklamy. Inzerujúca spoločnosť platí buď stránke, vyhľadávaču, či sociálnej sieti za každé kliknutie na reklamný obrázok, či link. Medzi najrozšírenejšie PPC reklamné platformy patria napríklad Google AdWords, či Facebook Ads.

 

38. Qualified Lead (kvalifikovaný lead)

Kontakt, ktorý nám nechal svoje údaje môžeme pred oslovením predajcom kvalifikovať. Môže to byť marketingová kvalifikácia (napríklad stiahol si aspoň 2 ponuky, navštívil aspoň 10 článkov..) alebo aj obchodne kvalifikovať ako Sales QL ak napríklad má osoba rozhodovacie schopnosti v spoločnosti, firma má dostatočný ročný obrat / počet zamestnancov atď. 

 

39. Responzívny dizajn

Už niekoľko rokov patrí k najlepším riešeniam ako optimalizovať stránky pre rôzne zariadenia tzv. responzívny dizajn. Jeho výhodou je, že obsah na stránke sa prispôsobuje podľa toho, na akom zariadení a rozlíšení prehliadača sa zobrazuje. 

 

40. Return on Investment (ROI)

Snom každého marketéra by mali byť kampane s pozitívnym ROI - teda návratnosťou investície. Samozrejme veľmi závisí od toho, čo všetko zarátate do nákladov a príjmov danej aktivity. Výpočet získate ako (príjmy - náklady) / náklady. Ak teda spravíte kampaň napríklad za 5000 EUR prostredníctvom google AdWords a očakávaná LTV zákazníka je 50 EUR, potrebujete získať aspoň 100 nových klientov. Merať ROI pre jeden kanál a jednu aktivitu je však niekedy kontraproduktívne a malo by to zohľadnovať širšie súvislosti aj na strane príjmov aj nákladov. 

 

41. Search Engine Optimization (SEO)

Optimalizácia stránky pre vyhľadávače je súbor vedomých aktivít, ktorými sa snažíte dostať na vybrané kľúčové slová na popredné miesta vo výsledkoch vyhľadávania. 

Ide o desiatky rôznych aktivít a elementov, ktoré na indexovanie stránok majú vplyv (kľúčové slová, obrázky, štruktúra linkov, ...) no primárne sa delia do dvoch kategórií. 

  • On-Page  - dodržiavanie obsahových a technických parametrov priamo na stránke v HTML kóde. 
  • Off-Page Optimization - najmä budovanie spätných linkov na stránku 

42. Smarketing

Skomolenina, ktorá označuje ideálnu spoluprácu medzi Sales a Marketing oddeleniami. V jednoduchej reči marketing dodáva obchodnému oddeleniu dostatočné množstvo kvalifikovaných leadov a obchoďáci väčšinu z týchto potenciálnych záujemcov premenia na zákazníkov. Primárne však ide o zladenie komunikácie, procesov a cieľov medzi týmito oddeleniami.

 

43. Social Media (sociálne siete)

Sociálne siete sú dostupné masám ľudí a slúžia na elektronickú komunikáciu a zdieľanie obsahu, medzi používateľmi. Medzi najznámejšie sociálne siete patria napríklad Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, SnapChat, či Google+. Okrem globálnych sú aj lokálne siete, ako napríklad Pokec na Slovensku, Vkontakte v Rusku, či WeChat v Číne. V inbound marketingu pomáhajú sociálne siete najmä v šírení obsahu k potenciálnemu publiku.

 

44. Social Proof / Testimonials

Sociálny dôkaz označuje psychologický jav, kedy ľudia hodnotia určitú vec podľa správania ostatných. Ak vidím plnú reštauráciu, mám pocit, že musí byť dobrá. V online svete sa týmto spôsobom používa aktivita fanúšikov na sociálnych sieťach, či recenzie. 

 

45. URL adresa

URL označuje skratkou Uniform Resource Locator, čo vám asi 9/10 ľudí síce nepovie, aj keď URL vidíme a používame denno denne. URL označuje adresu webstránky, obrázku, alebo dokumentu - napríklad https://www.niceagency.sk

 

46. User Experience (UX)

Celkový zážitok používateľa v jednotlivých kanáloch (webstránka, aplikácia, kontaktné centrum,..). UX ovplyvňujú všetky interakcie, každá návšteva, telefonát atď. Priekopníkmi s dôrazom na UX sú napríklad firmy ako Apple, či Google.

 

47. Virálny obsah

Virálny marketing patrí už niekoľko rokov medzi najefektívnejšie formy reklamy, no recept ako ho vytvoriť je vzácny ako recept na Coca-Colu. Virálny obsah šíri najmä ak ide o šokujúci, vtipný a atraktívny obsah, ktorý je niečim originálny, výnimočný a ľudia majú potrebu ho poslať svojim známym. Významnú rolu však zohráva aj šťastie.

 

48. Webstránka

Webstránka umožnuje spoločnosti prezentovať svoje produkty a služby na internete. Zvyčajne ide o domovskú stránku, informačné stránky a v mnohých prípadoch aj aplikácie. V inbound marketingu slúži webstránka na prilákanie návštevníkov, premenu návštevníkov na LEADY prostredníctvom formulárov a užitočného obsahu. 

 

49. Workflow

Workflow je v inbound marketingu proces, alebo séria aktivít a udalostí, ktoré Vám pomôžu pracovať s leadmi efektívnejšie a automatizovane. Môže ísť o segmentáciu, zaradenie do mailing listu atď. 

 

50. XML Sitemap

XML sitemap funguje ako osnova, alebo mapa stránky a je dôležitá najmä pre vyhľadávače. Správne spravená sitemamapa, alebo ich kombinácia je jedným zo základných kameňov SEO stratégie, aby vyhľadávače často a bezproblémovo prehľadávali a indexovali obsah Vašej webstránky.

 

New call-to-action